Ogłoszenia administratora serwera AKROPOLIS


Zmiany w konfiguracji serwera AKROPOLIS

Serwis www
Od 5 kwietnia 2013 serwis http://akropolis.pol.lublin.pl (stara strona WIBiS PL) został przeniesiony na serwer Qnap WBiA PL.
Wszystkie pliki dotychczasowych użytkowników zostały zarchiwizowane.
Nie jest planowane dalsze rozwijanie tego serwisu.


Wszelkie uwagi i problemy związane z działaniem serwera Akropolis proszę kierować na mój adres e-mail.
J. Podgórski