Logo WIBiS
    
Komisja ds. Przewodów Doktorskich w Dyscyplinie Budownictwo
 



Lista członków komisji


Dr hab. inż. inż. Wojciech Franus, prof. PL - przewodniczący
Dr hab. inż. Tadeusz Ciężak, prof. PL - wiceprzewodniczący

Dr hab. inż. arch. Mykola Bevz, prof. PL
Dr hab. inż. Ewa Błazik Borowa, prof. PL
Dr hab. inż. Stanisław Fic, prof. PL
Dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL
Dr hab. inż. arch. Petro Rychkov, prof. PL
Prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski
Dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL

Dr inż. Danuta Barnat-Hunek - Sekretarz Naukowy Komisji d.barnat-hunek@pollub.pl

Dr inż. Małgorzata Franus- Sekretarz Naukowy Komisji m.franus@pollub.pl




Informacje szczegółowe

Procedura realizacji przewodów doktorskich w WIBiS PL

Lista otwartych przewodów

Lista doktoratów nauk technicznych uzyskanych w dyscyplinie BUDOWNICTWO na WIBiS PL


Ostatnia modyfikacja: 24 listopada 2009