Logo WIBiS
Komisja ds. Przewodów Doktorskich w Dyscyplinie BudownictwoWykaz osób, które mają otwarte przewody doktorskie w dyscyplinie BUDOWNICTWO na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej
L.p. Imię i nazwisko Data otwarcia przewodu Temat pracy doktorskiej Promotor
1. Paszkiewicz Tadeusz 14.12.2000 Zastosowanie generacji macierzy sztywności do wyznaczania stanów deformacji ustrojów prętowych prof. dr hab. inż. Zbigniew BACZYŃSKI
2. Zkorczmiennyj Leonid 12.06.2003 Rozwarcie rys prostopadłych w elementach żelbetowych wykonanych z betonów o wysokiej wytrzymałości dr hab. inż. Tadeusz CIĘŻAK
3. Katarzyna Osina 21.12.2006 Mechanika rozwoju uszkodzeń w laminatach polimerowych stosowanych w budownictwie prof. dr hab. inż. Tomasz SADOWSKI
4. Tomasz Nowicki 21.12.2006 Wpływ sposobu realizacji warunków brzegowych w metodzie wirów dyskretnych na odpowiedź aerodynamicznę pomostów prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA
5. Anna Leniak-Tomczyk 17.05.2007 Obiekt mostowy jako narzędzie ochrony środowiska w budownictwie komunikacyjnym dr hab. inż. Grażyna ŁAGODA
6. Tomasz Drzymała 21.02.2008 Wpływ temperatur pożarowych na wytrzymałość fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi prof. dr hab. inż. Zoja BEDNAREK
7. Maciej Trochonowicz 19.06.2008 Analiza skuteczności przepon wykonanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej dr hab. inż. Bogusław SZMYGIN
8. Marcin Górecki 19.06.2008 Dźwigary mostowe o środnikach z blach falistych dr hab. inż. Grażyna ŁAGODA
9. Mirosław Biskup 20.11.2008 Zachowanie się ściskanych elementów betonowych opasanych materiałami kompozytowymi dr hab. inż. Marek ŁAGODA
10. Tomasz Nicer 21.05.2009 Przyczepność tynków wapiennych do podłoża z opoki wapnistej dr hab. inż. Bogusław SZMYGIN
11. Tomasz Wierzbicki 27.05.2010 Kształtowanie konstrukcji mostowych ze stali HPS, w aspekcie ich trwałości dr hab. inż. Marek ŁAGODA
12. Robert Bucoń 27.01.2011 Modele decyzyjne wyboru wariantów remontu lub przebudowy budynków mieszkalnych dr hab. inż. Anna SOBOTKA
13. Maciej Kowal 27.01.2011 Wzmacnianie elementów stalowych materiałami kompozytowymi FRP dr hab. inż. Marek ŁAGODA


Ostatnia modyfikacja: 27 stycznia 2011