Granty finansowane z funduszy zagranicznych
Nr grantu / lata Nazwa grantu Koordynator i uczestnicy

MTKD – CT – 2004 – 014058

Modern Composite Materials Applied in Aerospace, Civil and Mechanical Engineering: Theoretical Modelling and Experimental Verification

T. Sadowski (PL), H. Altenbach (Niemcy), M. Cartmell (W. Brytania), S. Hardy (W.Brytania), S. Lenci (Wlochy), A. Neubrand (Niemcy), G. Rega (Wlochy), M. Wiercigroch (W. Brytania)

MCFI-2002-00219
2003-2005

A new generalised model for engineering materials including internal structure modeling

T. Sadowski (PL), S.Hardy (Univ. Walijski w Swansea, W. Brytania)

TEMPUS S_JEP 12242-97

EUROPEAN EDUCATION GRANT

T. Sadowski (PL), H. Altenbach (Niemcy), G. Guerlement (Belgia), S. Hardy (W. Brytania)


Granty finansowane z funduszy MEN
Nr grantu / lata Nazwa grantu Kierownik i uczestnicy

4 T12A 051 30
2006-2009

Analiza numeryczna stanu strefy skrawania skał o losowo ukształtowanej strukturze

J. Podgórski, J. Jonak, T. Nowicki

PR UE/2005/7
2005-2008

Współczesne materiały kompozytowe stosowane w lotnictwie, budownictwie, inżynierii mechanicznej: teoretyczne modelowanie i weryfikacja eksperymentalna

T. Sadowski,

126E-361/Współpraca z
PR UE/DIE 127/2005
2005

Współczesne materiały kompozytowe stosowane w lotnictwie, budownictwie, inżynierii mechanicznej: teoretyczne modelowanie i weryfikacja eksperymentalna -grant wspierający przygotowanie projektu europejskiego

T. Sadowski,

PB 1211/T08/2005/29
2005-2007

Nowa metoda oceny rozwoju pęknięć podczas szoków termicznych w gradientowych materiałach ceramicznych zbudowanych na bazie matrycy Al2O3

T. Sadowski


2001-2004

Helicopter rotor with improved mechanical properties and flying qualities for helicopter PZL V–3 Sokół

T. Sadowski

8T12A 064 21
2001-2004

Numeryczne badania stanu strefy skrawania skał

J. Podgórski, J. Jonak

7T07E 024 19
2000-2003

Aerodynamika ustrojów cięgnowo-prętowych

A. Flaga, J. Podgórski, E. Błazik-Borowa

7T07E 012 12
1997-1999

Analiza dynamicznego oddziaływania wiatru na wybrane konstrukcje wiszące w warunkach sprzężeń aerodynamicznych

A. Flaga, J. Podgórski

7T07D 007 13
1997-1999

Analiza zjawisk mających wpływ na przebieg mechanizmu formowania wióra w procesie skrawania naturalnych materiałów kruchych

J. Jonak, J. Podgórski


1993-1997

Thermomechanics of damage development and phase transformation in materials

T. Sadowski


Granty promotorskie finansowane z funduszy MNiI (KBN)
Nr grantu (rok/lata) Nazwa grantu Promotor, doktorant

1237/T08/2004/26
2004-2006

Metoda badania rozwoju uszkodzeń uszkodzeń porowatych materiałach ceramicznych

T. Sadowski, S. Samborski


2003-2005

?????

A. Flaga, T. Lipecki

8T07E 040 21
2001-2003

Aerodynamika masztów z odciągami

A. Flaga, J. Bęc

7T07E 039 15
1998-2000

Analiza statyczno-wytrzymałościowa żelbetowych przekryć kryształowych

A. Flaga, P. Sulik

7T07E 012 12
1998-1999

Analiza dynamicznego oddziaływania wiatru na wybrane konstrukcje wiszące w warunkach sprzężeń aerodynamicznych

A. Flaga, G. Bosak

7T07E 045 11

Modelowanie obciążenia wiatrem dwóch walców kołowych w warunkach interferencji aerodynamicznej

A. Flaga, E. Błazik-Borowa


Ostatnia modyfikacja: 10 grudnia 2004