Informacje dla pracowników


 • Statut Politechniki Lubelskiej wersja 2016
 • Statut Politechniki Lubelskiej wersja 2014
 • Regulamin wyborczy PL wersja 2012
 • Dane WBiA do rachunków

  Listy czasopism punktowanych dla ILiT
 • Wykaz czasopism ILiT 2019 (xlsx)
 • Wykaz czasopism ILiT 2021 (xlsx)

  Projekty starych stron internetowych wydziału
 • Projekt strony głównej
 • Projekt strony katedry
 • Projekt strony wykładowcy
 • Banery i znaki jednostek WIBiS