Informacje dla pracowników


 • Statut Politechniki Lubelskiej wersja 2016
 • Statut Politechniki Lubelskiej wersja 2014
 • Regulamin wyborczy PL wersja 2012
 • Dane WBiA do rachunków
 • Serwer ehms


  Ważniejsze informacje z MNiSW

  Listy czasopism punktowanych z lat 2013-2016 ::

 • Część A wykazu czasopism naukowych
 • Część B wykazu czasopism naukowych
 • Część C wykazu czasopism naukowych

 • Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych – Wydziały Budownictwa i Architektury


  Projekty badawcze
 • Internetowy nabor wnioskow o finansowanie projektow badawczych
 • Druk wniosku o przyznanie/przedłużenie stypendium doktorskiego/habilitacyjnego wraz z umową
 • Druki wniosków o przyznanie nagrody ministra edukacji
 • Druki wniosków o przyznanie dotacji na działalność naukowo-badawczą
 • Współpraca zagraniczna
 • Top flight from Lublin - film z Euronews


  Projekty nowych stron internetowych wydziału
 • Projekt strony głównej
 • Projekt strony katedry
 • Projekt strony wykładowcy
 • Banery i znaki jednostek WIBiS


  Modernizacja WBiA
 • Widok 5 piętra po przebudowie
 • Wnętrze budynku WBiA po modernizacji
 • Oprogramowanie dla pracowników i studentów WBiA


  Ważniejsze linki związane z Funduszami Strukturalnymi
 • Urząd Marszałkowski
 • ZPORR
 • Dokumenty do wniosku RPO
 • Krajowy Punkt Kontaktowy »