V Sympozjum - Zagadnienia Mechaniki Pękania i Skrawania Materiałów
Kazimierz Dolny 16-18 października 2015

Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40