ZAGADNIENIA MECHANIKI PĘKANIA I SKRAWANIA MATERIAŁÓW

Celem sympozjum jest prezentacja osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz integracja zespołów badawczych zajmujących się problemami pękania i skrawania materiałów.
Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia mechaniki pękania i skrawania materiałów konstrukcyjnych, często stosowanych w praktyce przemysłowej.
Ważnym obszarem zainteresowań konferencji jest szeroko rozumiana aplikacja wiedzy z zakresu mechaniki pękania i skrawania materiałów do praktyki inżynierskiej.
Materiały konferencyjne będą recenzowane.

Adres do korespondencji:
VI SYMPOZJUM ZAGADNIENIA MECHANIKI PĘKANIA I SKRAWANIA MATERIAŁÓW
POLITECHNIKA LUBELSKA
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
KATEDRA MECHANIKI BUDOWLI
ul. Nadbystrzycka 40 20-618 Lublin
tel/ fax. 81 5384435
e-mail: j.podgorski@pollub.pl
m.pienko@pollub.pl