Komitet Naukowy:

Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Zenon Mróz, IPPT PAN

Członkowie
Prof. Prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn, Pol. Białostocka
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze, AGH
Prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek IPPT PAN
Prof. dr hab. inż. Józef Jonak, Polit. Lubelska
Dr hab. inż. Jerzy Podgórski, Polit. Lubelska