Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący:
Dr hab. inż. Jerzy Podgórski, prof. PL

Wiceprzewodniczący:
Prof. dr hab inż. Józef Jonak

Sekretariat
Dr inż. Michał Pieńko
Mgr Aleksandra Rozner

Członkowie:
Dr inż. Jarosław Bęc
Mgr inż. Aleksander Robak
Mgr inż. Jakub Gontarz
Mgr inż. Bartosz Kawecki

Adres Komitetu Organizacyjnego:

Katedra Mechaniki Budowli
Politechnika Lubelska
Sympozjum. Zagadnienia Mechaniki Pękania i Skrawania Materiałów
ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
tel. 81-538-44-35, 81-538-44-385
e-mail:
m.pienko@pollub.pl
http://akropolis.pol.lublin.pl/sympozjum/index.html