Logo WIBiS
Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury

20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40
 ::: Numery telefonów Nr faksu

Dziekan
dr hab. inż. Ewa BŁAZIK-BOROWA, prof. PL
E-mail: wb.dziekan@pollub.pl

815384373

815256948

Prodziekan ds. ogólnych i nauki
dr inż. Wojciech FRANUS
E-mail: wb.prodziekan.n@pollub.pl

815384373

815256948

Prodziekan ds. kształcenia
dr inż. Anna ŻYCZYŃSKA
E-mail: wb.prodziekan.k@pollub.pl

815384374

815256948

Sekretariat
E-mail: wb.sekretariat@pollub.pl

815384373

815256948

Kierownik Dziekanatu
E-mail: wb.dziekanat@pollub.pl

815384455

815256948

Dziekanat

815384456


Portiernia

815384396
Ostatnia modyfikacja: 1 listopada 2012