Logo WIBiS
Politechnika Lubelska
Wydzia│ Budownictwa i Architektury

20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40
 ::: Numery telefonˇw Nr faksu

Dziekan
prof. dr hab. in┐. Bogus│aw Szmygin
E-mail: wb.dziekan@pollub.pl

815384373

815256948

Prodziekan ds. nauki
prof. dr in┐. Wojciech Franus
E-mail: wb.prodziekan.n@pollub.pl

815384373

815256948

Prodziekani ds. kszta│cenia
dr in┐. Marek Grabias
dr in┐. arch. Brt│omiej Kwiatkowski
E-mail: wb.prodziekan.k@pollub.pl

815384374

815256948

Sekretariat
E-mail: wb.sekretariat@pollub.pl

815384373

815256948

Kierownik Dziekanatu
E-mail: wb.dziekanat@pollub.pl

815384455

815256948

Dziekanat

815384456


Portiernia

815384396
Ostatnia modyfikacja: 1 listopada 2018