Ogłoszenia WIBiS dotyczące studiów uzupełniających

Inżynieria Wodno - Melioracyjna

Budownictwo ogólne
Eksploatacja i remonty zasobów budowlanych
Drogi
Ogłoszenia WIBiS dotyczące rekrutacji na studia w roku 2005/2006

Informacje ogólne dotyczące rekrutacji

Tematy teoretyczne z fizyki        - plik PDF

Przykładowe zadania z fizyki    - plik PDF

Przykładowe zadania z matematyki     - plik PDF

Jeżeli Twoja przeglądarka nie zapisuje automatycznie plików PDF to kliknij prawym klawiszem myszki na linku i wybierz "Zapisz element docelowy jako..."Ostatnia modyfikacja: 8 listopada 2005