Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej

POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

organizuje w roku akademickim 2004/2005

Podyplomowe Inżynierskie Studia uzupełniające -

2 letnie w systemie zaocznym

Specjalność: Inżynieria Wodno - Melioracyjna

Kierunek: Budownictwo

 

 

Projekt powołania specjalności Inżynieria Wodno - Melioracyjna powstał jako odpowiedź na szereg sygnałów pochodzących ze środowiska inżynierskiego Lublina 
i Regionu. 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzupełniających studiów na kierunku Budownictwo w specjalności "Inżynieria wodno - melioracyjna" powinien być w pełni przygotowany do podjęcia pracy w zawodach korespondujących z jego specjalnością wykształcenia. Uzyskany wcześniej tytuł magistra inżyniera wybranej specjalności oraz tytuł inżyniera "Inżynierii wodno-melioracyjnej" pozwala na uzyskanie pełni uprawnień zawodowych w zakresie Inżynierii Środowiska i Budownictwa Melioracyjnego.

 

W programie kształcenia

§        Budownictwo: ogólne, żelbetowe, melioracyjne, ziemne, wodne, komunikacyjne. 

§        Inżynieria sanitarna i środowiska: wodociągi i kanalizacja, oczyszczanie ścieków, ogrzewnictwo i wentylacja, melioracje, sieci gazowe, techniki ochrony i rekultywacji środowiska, planowanie przestrzenne.

 

Warunki uczestnictwa:

§        ukończenie studiów wyższych w zakresie:

-         Inżynierii Środowiska (magisterskie)

-         Budownictwa - urządzenia sanitarne (magisterskie)

-         Budownictwo - Melioracje wodne (magisterskie) oraz

-         Budownictwo - studia inżynierskie

Możliwe jest także przejęcie absolwentów innych specjalności kierunku Budownictwo oraz Inżynierii Środowiska pod warunkiem uzupełnienia przez nich w trybie indywidualnym - różnic programowych.

 

§        przyjęcie odbywać się będzie na podstawie zgłoszonych dokumentów (podanie, CV, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych)

§        wniesienie opłaty 1.500 zł./semestr we wskazanym terminie

Termin: rozpoczęcia studiów planowany jest z początkiem roku akademickiego 2004/2005, tj. od 1 października 2004 roku

Program: studia trwają 2 lata (4 semestry) w trybie zaocznym (15 lub 7 na czwartym semestrze sesji zjazdowych)

Informacje szczegółowe można uzyskać oraz składać zgłoszenia u pani inż. Danuty Walaszek, w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, Politechniki Lubelskiej, przy ul. Nadbystrzyckiej 40, tel. 081-5381455, fax. 081-5256948

Zgłoszenia:  kandydatów przyjmowane będą do 15.09.2004 roku.