Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej

Politechnika Lubelska

prowadzi nabór na uzupełniające zaoczne studia magisterskie

na kierunku BUDOWNICTWO

   w specjalnościach:

·        budownictwo ogólne (w programie m.in.: konstrukcje żelbetowe, metalowe, nowoczesne technologie w budownictwie, marketing, komputerowe wspomaganie projektowania );

·        eksploatacja i remonty zasobów budowlanych (w programie m.in.: rewitalizacja zespołów architektury i urbanistyki, utrzymanie i remonty dróg, eksploatacja
i modernizacja instalacji budowlanych, ekonomika, zarządzanie nieruchomościami, budynki   inteligentne);

·        drogi  (w programie m.in.: drogi, mosty i budowle podziemne, mechanika nawierzchni drogowych, recykling nawierzchni drogowych).

                                                                         

Przyjęcia odbywać się będą na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu miejsc  będzie obowiązywał  konkurs ocen z dyplomu ukończenia studiów zawodowych.

                Informacje i zapisy do 1.09.2004 r. u pani inż. Danuty Walaszek  w Dziekanacie Wydziału  Inżynierii  Budowlanej  i  Sanitarnej  Politechniki Lubelskiej  przy

ul. Nadbystrzyckiej  40  tel. 5381455-56,   5381610