CrackPath - Program wyznaczający trasę szczeliny w materiałach kruchych