Spis ważniejszych prac • Jerzy Podgórski: "Limit State Condition and the Dissipation Function for Isotropic Materials", Archives of Mechanics Vol. 36, No 3, 1984; (PDF)
 • Jerzy Podgórski: "General Failure Criterion for Isotropic Media", Journ. Eng. Mech., Proc. ASCE, Vol.111, No. EM2, Feb.1985; (PDF)
 • Jerzy Podgórski: "Stany krytyczne w ciałach z tarciem wewnętrznym", Rozprawa doktorska, Prace IPPT PAN 25/1986;
 • Józef Jonak, Jerzy Podgórski: "Stress pattern in the touch area between cutting edge and rock material procuring with indirect contact layer use", Advances in Technology of the Machines and Equipment, PAN, Vol. 22 Nr 3, 1998
 • Jerzy Podgórski, Józef Jonak: "Wykorzystanie metody elementów skończonych do jakościowej oceny rozkładu naprężeń w strefie styku noża obrotowego ze skrawanym materiałem skalnym", Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa Nr 11, 1998, str.13-19.
 • Józef Jonak, Jerzy Podgórski: "Analiza wpływu tarcia ostrza o skrawany ośrodek skalny w aspekcie poprawy parametrów eksploatacyjnych maszyn urabiających", Zagadnienia Eksploatacji Maszyn. Kwartalnik Naukowy PAN, Vol. 34, Z.4/1999, str. 709-716.
 • Józef Jonak, Jerzy Podgórski: "Inclusion of indirect contact layer in standard finite element modelling of stress pattern in the contact area between cutting tool tip and rock material", Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy, Sect. A: Mining Technology, Vol. 110, 2001, pp. 125-128.
 • Józef Jonak, Jerzy Podgórski: "Influence on the cutting wedge on the formation on the chip size formed in the cutting process of brittle materials", Maintenance and Reliability, PAN Lublin, No 4, 2001, pp. 14-20.
 • Jerzy Podgórski: "Wpływ warunku stanu granicznego na kierunek propagacji rysy w materiale sprężysto-kruchym", Maintenance and Reliability, PAN Lublin, No 5, 2001, pp. 47-49.
 • Józef Jonak, Jerzy Podgórski: "Influence on the cutting wedge on the formation of material reaction to the cutting tool", Archives of Mining Sciences, PAN, Vol. 46, No 2, 2001 pp. 199-207.
 • Józef Jonak, Jerzy Podgórski: "Influence exerted by the shape of cutting wedge on the chip size", Journal of Mining Sciences, Vol. 37, No 3, 2001 pp. 303-306.
 • Józef Jonak, Jerzy Podgórski: "Mathematical model and results of rock cutting modeling", Journal of Mining Sciences, Vol. 37, No 6 2001 pp. 615-618.
 • Jerzy Podgórski: "Influence Exerted by Strength Criterion on Direction of Crack Propagation in the Elastic- Brittle Material", Journal of Mining Science, Vol. 38 No 4 2002, pp. 374-380. Preprint in PDF format
 • Andrzej Flaga, Jerzy Podgórski, Ewa Błazik-Borowa, Grzegorz Bosak, Jarosław Bęc: "A Comparative Aerodynamic Analysis of Two Cable-Stayed Bridges Built in Poland", Int. Journ. of Fluid Mechanics Research, Vol. 29, No 3-4, 2002 pp. 377-390. Preprint in PDF format
 • Jerzy Podgórski, Józef Jonak: "Influence of Strength Heterogeneity Factor on Crack Shape in Laminar Rock-Like Materials", IUTAM Symposium, Kazimierz Dolny, maj 2005, Solids Mechanics and Its Application Vol. 135, Springer 2006.
 • Jakub Gajewski, Jerzy Podgórski, Józef Jonak, Zbigniew Szkudlarek:"Numerical simulation of brittle rock loosening during mining process", Computational Materials Science 43(2008) pp. 115-118. Preprint in PDF format
 • Jerzy Podgórski:"Criterion for angle prediction for the crack in materials with random structure", Mechanics and Control vol 30, No 4 (2011). Preprint in PDF format
 • Jerzy Podgórski:"The Criterion for Determining the Direction of Crack Propagation in a Random Pattern Composites", Meccanica, vol. 52 (2017), No 8, pp. 1923-1934 DOI: 10.1007/s11012-016-0523-y

 • Pełny spis publikacji (PDF)