Publications

Home History Didactic Research Topics Publications Laboratory URL's

 

Publications of our members

-1999-

1.     T.Sadowski, S.Samborski, „Micromechanical modelling of polycrystalline porous ceramic materials under compressive loading”, Proc. ECCM’99, Monachium 1999, (W.Wunderlich ed.) –CD-ROM

2.     T.Sadowski, „Opis rozwoju uszkodzeń i stany graniczne materiałów ceramicznych”, Wyd. Politechniki Lubelskiej, 1999, stron 318 (praca habilitacyjna)

3.     T.Sadowski, „Dynamic damage process of polycrystalline ceramic materials”, Structural Mechanics in Reactor Technology (SMIRT-15), Seoul 15-20 sierpnia 1999

4.     T.Sadowski, S.Samborski, „Micromechanical modelling of polycrystalline porous ceramic materials under compressive loading”, Proc. ECCM’99, Monachium 31- sierpnia – 3 września 1999

5.     T.Sadowski, S.Samborski, „An influence of internal porosity on damage process in semi-brittle polycrystalline ceramics under compression”, Proc. IUTAM Symposium „On theoretical and numerical methods in continuum mechanics of porous materials”, Stuttgart 5-10 września 1999

6.     J. M. Grycz; ,,O rozwinięciu zasady Hamilton’a-Kirchhoff’a’’, Folia Soc. Sc. Lubl., vol.8, 1999, 7-15.

7.     R. Moderski, M. Rogatko; ’’The Question of Abelian Higgs Hair Expulsion from Extremal Dilaton Black Holes’’, Phys. Rev. D 60, 104040, 1999.

8.     M. Rogatko; ’’Uniqueness Theorem for Static Dilaton’’, U (1)2 Black Holes, Phys. Rev. D 59, 104010, 1999.

9.     S. Karaś; ’’The Dynamic States of Kirchhoff’s Viscoelastic Plate’’, Zeszyty Naukowe Politechniki Reszowskiej Nr 174, Mechanika z. 52,. 1999, 303-308

10. S. Karaś; ,,Podwójny szereg trygonometryczny w analizie ortotropowej płyty prostokątnej przegubowo podpartej na dwóch równoległych krawędziach i o dwu pozostałych brzegach swobodnych” – Theoretical Foundations of Civil Engineering, edited by W. Szcześniak, OW PW, pp. 281-290, Warsaw, 1999, 211-218.

11. S. Karaś; ,,O zastosowaniu w analizie statycznej płyt ortotropowych prostokątnych przegubowo podpartych na dwóch równoległych krawędziach i o pozostałych brzegach swobodnych”, Folia Soc. Sc. Lubl., vol. 8, 1999, 16-28.

12. Nguyen H.V., Raniecki B.; „Observable plastic spin and comparision with other approaches, Archives of Mechanics,  207--221, 1999.

13. Klepaczko J.R., Nguyen H.V., Nowacki W.K.; “Quasi-static and dynamic shearing of sheet metals”,  Eur. J. Mech. A/Solids, 18, 271-289, 1999.

14. Nguyen Huu Viem; „Sprzężenia termomechaniczne w procesach dużych odkształceń sprężysto-plastycznych metali”, Rozprawa habilitacyjna, Prace IPPT Nr 10/1999.

 

-2000-

 

1.     T.Sadowski, S.Samborski, „An influence of internal porosity on damage processin semi-brittle polycrystalline ceramics under compression”, Proc. IUTAM Symposium „On theoretical and numerical methods in continuum mechanics of porous materials”, (Stuttgart 5-10 września 1999), Kluwer 2000, 313-318

2.     T.Sadowski, S.Samborski, „Distributed crack propagation in porous ceramic materials”, Proc. MicroMat 2000, Berlin, Apr. 17-19 2000, (B.Michel, T.Winkler, M.Werner, H.Fecht eds.), Druckhaus Dresden GmbH, 851-854

3.     T.Sadowski, S.Samborski, „Damage process of initially porous polycrystalline ceramics” Proc. Brittle Matrix Composites 6, (A.Brandt, V.C.Li, I.H.Marshall eds.) Warszawa 2000, Woodhead Publ. Ltd. Cambridge, 566-575

4.     T.Sadowski, S.Samborski, „On the problem of crack propagation in porous ceramic materials”, Folia Soc. Scient. Lublinensis, Vol. 9, 2000, 135-141

5.     T.Sadowski, S.Samborski, „Distributed crack propagation in porous ceramic materials”, Proc. MicroMat 2000, Berlin, Apr. 17-19 2000, (B.Michel, T.Winkler, M.Werner, H.Fecht eds.), Druckhaus Dresden GmbH, 851-854

6.     T.Sadowski, S.Samborski, „Damage process of initially porous polycrystalline ceramics” Proc. Brittle Matrix Composites 6, (A.Brandt, V.C.Li, I.H.Marshall eds.) Warszawa 2000, Woodhead Publ. Ltd. Cambridge, 566-575

7.     S.Samborski, T.Sadowski, „Problem of modelling of ceramic polycrystalline material containing porosity and distributed microcracks”, SolMech 2000, Zakopane, Poland, September 5-9, 2000

8.     J. M. Grycz; ’’On a Generalization of the Hamilton-Kirchhoff Principle”, Arch. of Civ. Eng., vol. XLVI, 3, Warsaw, 2000, 367-376.

9.     M. Rogatko; ’’Positive Mass Theorem for Black Holes in Einstein-Maxwell-Axion-Dilaton Gravity”, Class. Quantum Grav. 17, (2000) 11-17; Institute of Physic Pub., Bristol, UK.

10. M. Rogatko; ’’Positivity of the Bondi Energy in Einstein-Maxwell-Axion-Dilaton Gravity’’, Class. Quantum Grav. 17 (2000) 4577-4586; Institute of Physic Pub., Bristol, UK.

11. S. Karaś; ,,O zastosowaniu transformaty Carsona-Laplace’a i metody M. Levy’ego do analizy statycznej prostokątnej płyty ustroju niosącego mostu’’, Podstawy Teoret. Inż. Lą., Warszawa, 2000, 167-174.

12. S. Karaś; ,,Zastosowania numeryczne analizy statycznej metodami transformaty Carsona-Laplace’a i Levy do prostokątnej płyty ustroju niosącego mostu’’, Transcomp, IV Konf., Zakopane, 2000, 401-408.

13. S. Karaś; ,,Analiza zalet i wad zastosowania betonu lekkiego w ustroju niosącym mostu o konstrukcji zespolonej’’, Seminarium Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2000,112-117.

-2001-

 

1.     S.Samborski, T.Sadowski, “Porowatość struktury wewnętrznej w aspekcie mechaniki rozwoju uszkodzeń polikrystalicznych materiałów ceramicznych”, Materiały Konferencyjne Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji, Augustów 2001

2.   A.Malicki, T.Sadowski: „Wybrane zagadnienia z teorii sprężystości”, Wyd. Politechniki Lubelskiej, 2001, s. 254; (ISBN 83-88110-14-4)

3.     T.Kaźmir, C.Komorzycki, T.Sadowski, A.Teter: „Badanie własności mechanicznych materiałów”, Wyd. IZT Lublin, 2001, s. 185, (ISBN 83-88691-30-1)

4.     .T.Sadowski, S.Samborski, „An influence of internal porosity on damage process in semi-brittle polycrystalline ceramics under compression”, Proc. IUTAM Symposium „On theoretical and numerical methods in continuum mechanics of porous materials”, Stuttgart Germany, 2000, (W.Ehlers, ed.), Kluwer, 2001, 313-318

5.     J. M. Grycz; ’’On the Conditions of Compatibility in the Theory of Elasticity’’, Arch. of Civ. Eng. of the Polish Ac. of Sc., vol.XL VII, 3, Warsaw, 2001, 271-289.

6.     M. Rogatko;’’Positivity of the Bondi Energy in Einstein-Maxwell-Axion-Dilaton Gravity’’, Class. Quantum Grav. 17, 34577, 2001.

7.     M. Rogatko; ’’Late-time Evolution of Charged Massless Scalar Field in the Spacetime of Dilaton Black Holes’’, Phys. Rev. D 15, 2001.

8.     S. Karaś; ,,107 lat kładki Thulliego we Lwowie’’, Inżynieria i Budownictwo, Nr 8/2001, Warszawa, 425-426.

9.     S. Karaś; ,,Dynamiczne funkcje wpływu’’, Polska Mechanika u Progu XXI Wieku, Kazimierz Dolny-Warszawa, 2001, 267-272.

-2002-

 

1.     T.Sadowski, S.Samborski, Z.Mróz, „Gradual degradation of initially porous polycrystalline ceramics subjected to quasi-static tension”, IUTAM Symposium on „Analytical and Computational Fracture Mechanics of Non-homogeneous Materials”, (Cardiff, 2001), Kluwer 2002, 401-405

 1. T.Sadowski, S.Samborski, “Pore existence induced degradation of polycrystalline ceramics under quasi-static tension”, Proc. Mesomechanics 2002, 26-30 sierpnia, Aalborg (Dania), Ed. Aalborg Techn. University, s. 205-211
 2. T.Sadowski, “Dynamic damage process of quasibrittle polycrystalline materials”, Proc. Eurodyn 2002, 2-5 września, Monachium (Niemcy), Baklema, s.1475-1479

4.     T.Sadowski, S.Samborski, “Mechanics of Porous Polycrystalline Ceramics”, 12th International Workshop “Computational Mechanics of Materials”, Darmstadt  16 – 17 września, 200

 1. T.Sadowski, “Time-dependent mechanical response of polycrystalline materials with internal structure”, 15. Workshop “Composite Forschung in der Mechanik” Berlin, Germany, November 18-20, 2002
 2. J. M. Grycz;”On the Stress Equations of Motion for Large Deformations in the Theory of Elasticity”, Arch. of Civ. Eng. PAN, XLVIII, 4, Warsaw 2002, 379-392
 3. J. M. Grycz; ,,O naprężeniach głównych”, Folia Soc. Sc. Lubl., vol. 11, 2002, 16-34.
 4. J. M. Grycz; ”On the Generalized Method of O. MOHR for Determinations of Deflections and Revolution Angles of Cross-Sections in Beams” ,Arch. of Civ. Eng. of the Polish Ac. of Sc., (in press from September 2002).
 5. J. M. Grycz; ”On the Conditions of Compatibility for the Plane Stress State and Hooke’s Law”, Arch. of Civ. Eng. of the Polish Ac. of Sc., (in press from October 2002).
 6. S. Karaś; ”An Application of Tensor Analysis in Classical Pure Torsion Problem” Fol. Soc. Sc. Lubl., vol. 11, 2002, 35-47.
 7. L. Gazda, S. Karaś; ,,Trzeciorzędowe piaski kwarcowe Niziny Lubartowskiej”, Publikacje Konferencji naukowej p.t. ,,Kruszywa mineralne” zorganizowanej w kwietniu 2002.r. w Polanicy Zdroju, zawarte w Pracach Naukowych Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 181-188.
 8. B. Raniecki, Nguyen Huu Viem; ”On the incremental plastic work and related aspects of invariance”, Proceedings of the VIII. Nat. Congress on Mechanics, Hanoi, 2002.
 9. B. Raniecki, Nguyen Huu Viem; "Incremental plastic work and aspects of invariance”, XXXIII Polska Konferencja Mechaniki, Zakopane, 2002.

 

-2003-

 

1.     T.Sadowski, S.Samborski, “Modelling of Porous Ceramics Response to Compressive Loading”, Jour. American Ceramic Society, 2003

2.     T.Sadowski, S.Samborski, “Prediction of mechanical behaviour of porous ceramics using mesomechanical modelling”, Computational Mat. Sci., 2003, Vol. 28, Iss. 3-4, 512-517

3.     T.Sadowski, S.Samborski, “Modelling  of  Porous  Ceramics  Response  to  Compressive  Loading”, Jour. American Ceramic Society, 2003, Vol.86 (12) (in print)

4.     T.Sadowski, S.Samborski, “On the different behaviour of porous ceramic polycrystalline materials under tension and compression stress state”, Proc. Second MIT Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics (J.Bathe, ed.) Vol.1, Cambridge, USA, June 17-20 2003, Elsevier, 615-618

5.     T.Sadowski, A.Neubrand, “Crack propagation under thermal shock in Al2O3/Al composite strip”, Proc. 9th Int. Conf. On the Mechanical Behaviour of Materials (ICM-9), Geneve, Switzerland, May 25-29, 2003, CD-ROM

6.     T.Sadowski, A.Neubrand, “Thermal Shock crack propagation in functionally graded strip”, Proc. Int. Symp. Brittle Matrix Composites 7, (A.M.Brandt, V.C.Li and I.H.Marshall, eds.), Zturek RSI and Woodhead Publ.,Warsaw-Cambridge, 2003, 81-90

7.     T.Sadowski, S.Hardy, E.Postek, “Prediction of mechanical response under uniaxial tension of polycrystalline ceramics containing metallic intergranular layers”, 13th International workshop, Magdeburg, September 22-23, Germany 2003

8.     J. M. Grycz; ”On a Generalization of the Southwell Theorem”, Arch. of Civ. Eng. PAN, XLIX, 2, Warsaw, 2003, 107-115.

9.     J. M. Grycz; ,,O niektórych opracowaniach Politechniki Lubelskiej dotyczących infrastruktury i budownictwa w procesie inwestycyjnym LZW, realizowanych w latach 1976-1980, Wydawnictwo PL, materiały konferencyjne Lublin, 17 maja 2003, 23-25.

10. S. Karaś, Uwagi o badaniach betonu mostów przy zastosowaniu metod Pull-Off i Pull-Out, Sympozjum „Badania i Diagnostyka Mostów”, Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne, 2003, 215-223.

11. S. Karaś, L. Gazda, E. Szewczyk, Zabytkowy most w Lublinie, XIII seminarium „Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów”, Poznań, WPP, 2003.

 

Back to Top


For problems or questions regarding this web contact [ProjectEmail].
Last updated: Oct 27, 2003.