Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Marian Grycz,

 

specjalista w zakresie stereomechaniki oraz budowy mostów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W roku 1996. wydana została przez PWN monografia prof. J. M. Grycza p. t. „Podstawy rachunku wektorowego i tensorowego”, a opis bibliograficzny ważniejszych publikacji dotyczący minionego okresu pięciu lat jest następujący –

 

1.      J. M. Grycz; ,,O uogólnieniu zasady Hamilton’a – Kirchhoff’a”, Wybrane problemy naukowo-badawcze mostownictwa i budownictwa, Wydawnictwo Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitetu Nauki PZITB oraz Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1997.

2.      J. M. Grycz; ’’On an Explication of the Hamilton-Kirchhoff Principle’’, Editions of 6th Conf.-1998, SSTA, Gdańsk-Jurata.

3.      J. M. Grycz; ’’Two Theorems Concerning the Conditions of Equilibrium, Compatibility and the Boundary Value Relations for Elastic Structures’’, Folia Soc. Sc. Lubl., vol.7, 1998.

4.      J. M. Grycz; ,,O rozwinięciu zasady Hamilton’a-Kirchhoff’a’’, Folia Soc. Sc. Lubl., vol.8, 1999.

5.      J. M. Grycz; ’’On a Generalization of the Hamilton-Kirchhoff Principle”, Arch. of Civ. Eng., vol. XL VI, 3, Warsaw, 2000.

6.      J. M. Grycz; ’’On the conditions of compatibility in the theory of elasticity’’, Arch. of Civ. Eng. of the Polish Ac. of Sc., XL VII, 3, Warsaw, 2001.

7.      J. Grycz;”On the stress equations of motion for large deformations in the theory of elasticity”, Arch. of Civ. Eng. PAN, XLVIII, 4, Warsaw 2002.

8.      J. Grycz; ,,O naprężeniach głównych”, Folia Soc. Sc. Lubl., vol. 11, 2002.

9.      J. Grycz; ,,O uogólnionym sposobie O. Mohr’a wyznaczania ugięć i kątów obrotów przekrojów normalnych belek izostatycznych”,Arch. of Civ. Eng. PAN (in press from September 2002).

10.  J. Grycz; ,,O warunkach nierozdzielności w założeniu płaskiego stanu naprężenia struktur wykonanych z tworzyw podlegających aksjomatowi Hooke’a”, Arch. of Civ. Eng. PAN (in press from October 2002).

11.  J. Grycz; ”On a generalization of the Southwell theorem”, Arch. of Civ. Eng. PAN (in press from November 2002).

 

Cytowane poprzednio prace badawczo – pomiarowe o cechach aplikacyjnych stanowiły z reguły wdrożenia oryginalnych metod sformułowanych w KSI.

Bardzo dobrze rozwija się współpraca KSI oraz WIBiS PL z Uniwersytetem Technicznym Hamburg – Harburg, której wynikiem są liczne prace badawcze i publikacje oraz udział  prof. J. Grycza w promowaniu doktorów a ponadto w prowadzeniu wykładów i seminariów doktoranckich w TUHH. Wyrazem wymienionej współpracy było zorganizowanie konferencji naukowej w Hamburgu w połowie maja 1996. r. o wynikach kooperacji, w ktorej uczestniczyli członkowie Niemiecko – Polskiej Komisji Rządowej; na tym seminarium  prof. J. Grycz wygłosił referat p. t. „Über  die Kooperation der Technischen Universität Hamburg – Harburg und der Technischen Universität Lublin – bisherige Ergebnisse und zukünftige Pläne mit Berücksichtigung der Entwicklung der Beziehnungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen, insbesondere im Bereich des Verkehrs – und Bauwesens im Zusammenhang mit der Ökologie“.

Współpraca obejmowała również studentów; w roku 1999 studiowała w WIBiS Pani Sabina Breske z TUUH a dwoje studentów z WIBiS podejmie roczne studia w TUHH od października 2003.r.