Wybory na kadencję 2016-2020 na Wydziale Budownictwa i Architektury PL


[UKW] <-- Oficjalna strona Uczelnianej Komisji Wyborczej PL

Skład wydziałowej komisji wyborczej na kadencję 2016-20

 • Maciej Trochonowicz - przewodniczący
 • Agnieszka Bukowska - sekretarz komisji
 • Katarzyna Czapla - student, członek komisji
 • Olga Skoczylas - członek komisji
 • Tomasz Lipecki - członek komisji

  Komunikaty

 • Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej
 • Harmonogram wyborów Uczelnianej Komisji Wyborczej (pdf)

 • Harmonogram wyborów Komisji Wyborczej WBiA (pdf)
 • Komunikat Nr 4 Komisji Wyborczej WBiA (pdf)
 • Komunikat Nr 5 Komisji Wyborczej WBiA (pdf)
 • Komunikat Nr 6 Komisji Wyborczej WBiA - Kandydaci na funkcję dziekna WBiA (pdf)
 • Komunikat Nr 7 Komisji Wyborczej WBiA - Rezygnacja pdf)
 • Komunikat Nr 8 Komisji Wyborczej WBiA - Wybory dziekna WBiA (pdf)
 • Komunikat Nr 9 Komisji Wyborczej WBiA - Kandydaci na funkcję prodziekanów WBiA (pdf)
 • Komunikat Nr 10 Komisji Wyborczej WBiA - wyniki wyborów na funkcje prodziekanów WBiA (pdf)

  Harmonogram czynności wyborczych na WBiA:: marzec-kwiecień 2016
  Uwaga! drugi termin zebrań wyborczych będzie odbywał się zawsze 30min. po podanym pierwszym terminie


 • 1 marca 2016 r. - Wybory do kolegium elektorów uczelni oraz Senatu PL przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami - godz. 8:00, Aula im. S. Podkowy, WM
 • 2 marca 2016 r. - Wybory elektorów uczelnianych i wydziałowych w grupach:
      > nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy prof. lub stopień naukowy dr hab. - godz. 12.00-13.00 sala RW WBiA
      > pozostałych nauczycieli akademickich - godz. 10.00-12.00, AII
      > pracowników niebędących nauczycielami - wybory elektorów wydziałowych - godz. 8.30-10.00, sala 201
 • 24 marca 2016 - Zgłaszanie pisemne kandydatów na stanowiska dziekanów do wydziałowych komisji wyborczych - godz. 10.00-14.00, pokój 420
 • 30 marca 2016 - Spotkania z kandydatami na dziekanów - godz. 10.00-12.00, AII
 • 6 kwietnia 2016 - Wybory dziekanów - godz. 10.00-12.00, AII
 • 11 kwietnia 2016 - Zgłaszanie pisemne przez dziekanów-elektów kandydatów na stanowiska prodziekanów do wydziałowych komisji wyborczych - godz. 10.00-14.00, pokój 420
 • do 19 kwietnia 2016 - Zajęcie stanowiska przez elektorów - przedstawicieli studentów i doktorantów wobec kandydatur na stanowisko prodziekana ds. studenckich - godz. 10.00-14.00 pokój 420
 • 21 kwietnia 2016 - Spotkanie z kandydatami na prodziekanów -godz. 12.15-14.00, AII
 • 22 kwietnia 2016 - Wybory prodziekanów - godz. 10.00-12.00, AII
 • 27.04.2016 - Wybory przedstawicieli do Senatu i Rady Wydziału w grupach:
      > nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy prof. lub stopień naukowy dr hab. - godz. 12.00-13.00 sala RW WBiA
      > pozostałych nauczycieli akademickich - godz. 10.00-12.00, AII
      > pracowników niebędących nauczycielami - godz. 8.30-10.00, sala 201