Wprowadzenie do Metody Elementów Skończonych w Statyce Konstrukcji

   

 • Wstęp i spis stosowanych oznaczeń
 • Rozdział 1 Wprowadzenie do Metody Elementów Skończonych
 • Rozdział 2 Statyka płaskich układów kratowych
 • Rozdział 3 Statyka kratownic przestrzennych
 • Rozdział 4 Statyka płaskich układów ramowych
 • Rozdział 5 Statyka przestrzennych układów ramowych
 • Rozdział 6 Statyka tarcz
 • Rozdział 7 Statyka płyt cienkich
 • Dodatek1 Algebra macierzy
 • Dodatek2 Metody rozwiązywania dużych układów równań liniowych
 • Dodatek3 Sztywność przy skręcaniu elementów prętowych
 • Literatura Literatura cytowana w tekście