Pret_r2 - program obliczający siły wewnętrzne i przemieszczenia w płaskich (2D) konstrukcjach prętowych: kratownice, belki, ramy, łuki


Opis dotyczy wersji 3.x przeznaczonej dla DOS (działającej także pod Windows)
    Program Pret_r2 przeznaczony jest do obliczeń statycznych płaskich konstrukcji prętowych tzn. belek, ram, kratownic, łuków. Program oblicza wartości przemieszczeń węzłów i sił wewnętrznych w prętach konstrukcji analizując jednocześnie do 96 wariantów obciążeń. Wielkość konstrukcji, którą można analizować przy pomocy Pret_r2 zależy od wersji (shareware, edukacyjna lub profesjonalna) i dla wersji profesjonalnej jest ograniczona liczbą węzłów i elementów 500.
    W programie wykorzystywana jest Metoda Elementów Skończonych, która w przypadku konstrukcji prętowych odpowiada klasycznej Metodzie Przemieszczeń z uwzględnieniem deformacji spowodowanej siłami podłużnymi. Analizowane są obciążenia statyczne, termiczne i geometryczne (wymuszone przemieszczenia węzłów). Obciążenia mogą być przyłożone w dowolnym punkcie elementu (obciążenia skupione - siła i moment), na dowolnym odcinku elementu (obciążenie ciągłe i temperatura) lub w dowolnym węźle konstrukcji (obciążenie geometryczne - przesunięcie i obrót).
    Wyniki programu mogą być uzyskiwane w różnej postaci tzn. w postaci wykresów oglądanych na monitorze, łatwych do zapisania na dysku i wydrukowania, w postaci tabel zawierających wartości sił wewnętrznych, przemieszczeń i reakcji węzłów. Bardzo ważną jest też możliwość oglądania i drukowania obwiedni sił wewnętrznych co bardzo ułatwia analizę i optymalizację w projektowaniu rzeczywistych konstrukcji poddanych działaniu wielu wariantów obciążeń.
    Program automatycznie wyszukuje najniekorzystniejsze dla bezpieczeństwa konstrukcji kombinacje obciążeń i wylicza odpowiadające im siły wewnętrzne.
    Praca z programem jest interaktywna, cały czas odbywa się w trybie graficznym co ułatwia kontrolę wprowadzonych danych i pozwala na ich natychmiastową poprawę. Popularna technika rozwijanych menu, sterowanych z klawiatury lub myszką, pozwala na intuicyjne operowanie funkcjami programu i minimalizuje czas potrzebny do nauczenia się obsługi programu.
    Pret_r2 stara się być jak najbardziej przyjazny dla użytkownika, łatwo można wywołać "Pomoc" z tekstami wyjaśniającymi najważniejsze funkcje programu oraz kalkulator z dziesięcioma rejestrami pamięci, który uniezależnia użytkownika od prawdziwego kalkulatora i ułatwia wprowadzanie danych.
    Wersje 2.xx i 3.xx programu przeznaczone są dla komputerów typu PC, wersje 1.x, używane jeszcze do niedawna w wielu biurach projektów w Polsce, przeznaczone były dla komputerów Amstrad CPC 6128. Wersja 3.xx została zupełnie zmieniona, tak aby podnieść komfort obsługi, ułatwić wprowadzenie danych i ich modyfikację, oraz pozwolić użytkownikowi kształtować dowolnie strukturę wyprowadzania wyników.
    Program przeznaczony jest głównie dla projektantów konstrukcji (budowlanych, mechanicznych) oraz dla studentów i uczniów technicznych szkół średnich jako pomoc w nauczaniu przedmiotów: mechanika budowli, mechanika konstrukcji, konstrukcje budowlane itp.

Wersja edukacyjna Preta_r2 dostępna jest za darmo!
Podręcznik użytkownika Preta_r2 dostępny jest w formacie "pdf"

Informacje dla użytkowników Preta:
Jeżeli jesteś legalnym użytkownikiem Preta_r2 i zmieniłeś konfigurację komputera pobierz SysPar - program czytajacy parametry komputera, konieczny do przygotowania nowej wersji instalacyjnej. Uruchom ten program na swoim komputerze. Plik Syspar.dat, który zostanie zapisany w tym samym katalogu co Syspar.exe prześlij do mnie jako załącznik do e-maila lub na dyskietce. Dostaniesz nową wersję Preta_r2, która znowu będzie działała na twoim komputerze.
Przykładowe "ekrany" działającego programu w czasie obliczania konstrukcji ramowej