Pracownicy KMB

Kierownik katedry:
prof. dr hab. in┐. Ewa B│azik-Borowa; 

Sekretariat:
mgr Aleksandra Rozner

Profesorowie:
dr hab. in┐. Tomasz Lipecki prof. PL
dr hab. in┐.Jerzy Podgˇrski  prof. PL

Adiunkci:
dr in┐. Jaros│aw Bŕc
dr in┐. Paulina Jami˝ska-Gadomska
dr in┐. Jacek Szulej
dr in┐. Andrzej Sumorek
dr in┐. Micha│ Pie˝ko
dr in┐. Aleksander Robak
dr in┐. Jakub Gontarz
dr in┐. Bartosz Kawecki

Asystenci:
dr in┐. Piotr Wielgos

Emerytowani pracownicy KMB:
dr in┐. Jan Golec
dr in┐. El┐bieta Polonis-Gowin
  
  Zdjŕcie wykonane w czerwcu 2021r. przed budunkiem WBiA PL
  Starsze zdjŕcia

Ostatnia modyfikacja: 5-06-2021