Jerzy Podgórski
      
        VI Sympozjum - Zagadnienia Mechaniki Pękania i Skrawania Materiałów - Kazimierz 2019