Preprint w formacie PDF (zip)

Wersja polska (PDF)
Errata wersji drukowanej

English version: PDF file  Ziped PDF

Rozdział 7 "Modele przepływu turbulentnego"(pdf)
Rozdział 8 "Metody numeryczne w zagadnieniach przepływów"(pdf)
Literatura cytowana w rozdz. 7 i 8 (pdf)

Preprint w formacie PDF

Preprint w formacie PDF

Preprint w formacie PDF

Preprint w formacie PDF

Preprint w formacie PDF