Programy komputerowe, których jestem autorem lub współautoremPret_r2 - wersja 3.x - dla DOS/Windows
Pret_r3 - wersja 4.0 - dla Windows
KAM - Środowisko programistyczne
Sklerometria
ACS - zarządzanie modułami Algora
Pascal Shell - środowisko programistyczne Pascala
NwUu - NetWare User Utility
Wind_Sym - symulacja pola wiatru
Desk - Windows Desktop Menager
CrackPath - Wyznaczanie trasy szczeliny w materiałach kruchych