Informacje dla studentów


Zdalne nauczanie

Grupa studencka Informacje:

MKN

MKS

Proponowane tematy prac magisterskich

 • Obliczenia statyczne i dynamiczne cienkich konstrukcji powłokowych za pomocą metody elementów skończonych
 • Analiza naprężeń w płaszczach silosów stalowych na materiały pochodzenia roślinnego
 • Hala sportowa o konstrukcji drewnianej. Analiza optymalizacyjna konstrukcji
 • Analiza koncentracji naprężeń na krawędzi otworu czopucha w płaszczu komina stalowego
 • Projektowanie konstrukcji strukturalnych o dużych rozpiętościach z uwzględnieniem efektów drugiego rzędu
 • Analiza statyczna i dynamiczna wieży radiowej o wysokości 80 m
 • Generowanie obciążenia wiatrem i oblodzeniem konstrukcji masztowych i wieżowych
 • Rozkład sił wewnętrznych w belce zespolonej z nadbetonem ekspansywnym
 • Analiza statyczna i dynamiczna podwieszanej, stalowej kładki dla pieszych z pomostem zakrzywionym w planie
 • Analiza statyczna i dynamiczna podwieszonych kładek dla pieszych o konstrukcji cięgnowo-prętowej
 • Analiza statyczna i dynamiczna kładki dla pieszych o konstrukcji łukowej
 • Konstrukcja wsporcza linii energetycznej wysokiego napięcia przy przejściu przez rzekę
 • Reakcja dynamiczna konstrukcji wsporczej linii energetycznej na zerwanie liny
 • Reakcja dynamiczna konstrukcji masztu radiowego na zerwanie odciągu

 • Grupa studencka Informacje:

  Metody Komputerowe
  Studia stacjonarne
  MKS1, MRS1, MTS1, MBE1, MBS1

  Metody Komputerowe
  Sylabus   Weryfikacja efektów kształcenia

  Lista ocen ezgaminacyjnych z 21.06, 28.06.2021, 7.09.2021
  Rozwiązanie zadań egzaminacyjnych z 21.06.2021

  Egzamin poprawkowy z Metod Komputerowych (zdalny, na kanale Wykład z Metod Komputerowych) odbędzie się:
  :: 7 września o godz. 8:15 (1 termin poprawkowy) oraz
  :: 14 września o godz. 8:15 (2 termin poprawkowy)


  Rozwiązania zadań
  Rozwiązania zadań egzaminacyjnych z lat ubiegłych

  Metody Komputerowe
  Studia niestacjonarne
  MKN2, MTN2, MDN2, MRN2

  Metody Komputerowe
  Sylabus   Weryfikacja efektów kształcenia

  Zaliczenie wykładu dla grupy MBN2 z roku 2020/21 termin1

  Zaliczenie wykładu dla grupy z roku 2019/20 termin1


  Rozwiązania zadań egzaminacyjnych

  Metody Obliczeniowe
  IBS6

  Sylabus   Weryfikacja efektów kształcenia

  IBS6 - Częściowe wyniki zaliczenia Metod Obliczeniowych czerwiec 2021

  Rozwiązania zadań zaliczeniowych

  Metody Obliczeniowe
  IBN6

  Sylabus   Weryfikacja efektów kształcenia

  IBN6 - Wyniki zaliczenia Metod Obliczeniowych z 4 września 2019

  Rozwiązania zadań zaliczeniowych

  Zaawansowane Metody Projektowania
  IBS7

  Sylabus   Weryfikacja efektów kształcenia

  Wyniki kolokwium z 25 stycznia 2020

  Rozwiązania zadań zaliczeniowych

  IBS5
  Mechanika Budowli

  Przykłady rozwiązania zadań
  Rozwiązanie zadania ze stateczności ram (xps)
  Rozwiązanie zadania z dynamiki ram (pdf)

  MKS3, MKS4, MKN3
  Dźwigary powierzchniowe

  Rozwiązania zadań zaliczeniowych


  Przedmiot Informacje:

  Zaawansowany MES

  Funkcje kształtu
  Tarczowy element trójkątny
  Tarczowy element prostokątny
  Płytowy element prostokątny
  Metoda Rayleigha-Ritza, przykład Nr1
  Metoda Rayleigha-Ritza, przykład Nr2

  Technologia informacyjna

  Certyfikat ECDL
  Co to jest ECDL? - strona Wikipedii
  Przykładowe testy ECDL - na stronie Krakowskiego Centrum Egzaminacyjnego>
  PTC Mathcad - Strona firmy PTC z wiadomościami o Mathcadzie
  Widok ekranu Mathcad express prime 2.0
  Darmowa wersja programu Mathcad Express prime - do pobrania na stronie firmy PTC

  Metody obliczeniowe

  Metody komputerowe

  Podstawy teoretyczne:
  Algebra Macierzy
  Metoda Elementów Skończonych - wprowadzenie
  Statyka kratownic płaskich (MES)
  Statyka płaskich układów ramowych (MES)
  Trójkątny element skończony tarczy
  Przykład obliczenia (MathCad) macierzy sztywności oraz oskształceń i naprężeń w elemencie CST
  Metoda różnic skończonych
  Metoda Objętości Skończonych - teoria, wyprowadzenie równań, macierze geometryczne równania Poissona
  Kwadratura Gaussa - trochę teorii oraz obliczanie współczynników wagowych i współrzędnych węzłów dla kwadratury Gaussa

  Przykłady (MathCad, SciLab, Pascal) rozwiazań zadań laboratoryjnych z Metod Obliczeniowych

  Wykłady z metod obliczeniowych i fizyki (MIT, Berkeley):
  Wykłady prof. Gilberta Stranga z metod obliczeniowych dla inżynierów na MIT (youtube)
  Wykłady prof. Gilberta Stranga z algebry liniowej (macierze, układy równań) na MIT (youtube)
  Wykłady prof. Waltera Lewina z Fizyki
  An Introduction to the Conjugate Gradient Method - Wprowadzenie do metody gradientów sprzężonych - praca prof. Jonathana Shewchuka (pdf)
  Metoda iteracyjna Kaczmarza - Algorytm rozwiązania układu równań liniowych zaproponowany w 1937r. przez Stefana Kaczmarza (1895-1939) (pdf)

  What Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point Arithmetic - Ciekawa praca o arytmetyce zmiennoprzecinkowej (pdf)

  Zaawansowane metody projektowania

  Rozwiązania zadań z 27.11.2012 (zip)
  Rozwiązania zadań z 7.12.2012 (zip)
  Rozwiązania zadań z 11.12.2012 (zip)

  Podstawy teoretyczne:
  Metoda Elementów Skończonych - wprowadzenie
  Statyka kratownic płaskich (MES)
  Statyka kratownic przestrzennych (MES)
  Statyka płaskich układów ramowych (MES)
  Statyka przestrzennych układów ramowych (MES)

  Stateczność układów ramowych (MES)
  Obliczenie siły krytycznej za pomoca Mathcada, porównanie z przykładem 6-4 MbUk
  Obliczenie siły krytycznej za pomoca Mathcada, porównanie z wynikami Algora

  Analiza modalna belki - obliczenie częstości i wektorów własnych różnymi sposobami
  Tłumione drgania belki - całkowanie równań ruchu metodą różnic centralnych (CD)
  Tłumione drgania belki - całkowanie równań ruchu metodą Newmarka (Nm)

  Przykładowe zadania z metody elementów skończonych:
  Tablice danych geometrycznych dwuteowników równoległościennych IPE (pdf)
  Wymiary kształtowników AISC (pdf)

  Raport z wykonania zadania statyki wieży - Lab. 9 X 2012 (pdf)
  Plik danych Algora (fem) dla zadania statyki wieży - Lab. 21 X 2012
  Raport z wykonania zadania ramy stalowej - Lab. 9 X 2012 (htm)
  Plik danych (fem) zadania ramy stalowej - Lab. 9 X 2012
  Macierz sztywności kratownicy i wektor sił węzłowych (pdf)
  Przyklady (1, 2, 3, 4 i 5) obliczenia siły krytycznej w pręcie ściskanym (pdf)

  Przykładowe rozwiązania zadań zaliczeniowych
  Przykładowe tematy zaliczenia   Zadania Grupa 1   Zadania Grupa 2   Zadania Grupa 3

  Teoria płyt

  Statyka płyt cienkich:
  Podstawy teorii płyt (pdf)
  Zastosowanie metody Levy'ego (pdf)
  Metoda różnic skończonych(pdf)
  Metoda różnic skończonych dla płyt - schematy różnicowe, warunki brzegowe(pdf)
  Teoria płyt i powłok - wykłady prof. Tomasza Wierzbickiego z MIT (pdf)

  Przykłady (MathCad) obliczeń płyt cienkich

  Podstawy informatyki

  Pascal - język od którego warto zacząć naukę programowania
  Kurs programowania w języku Pascal i kurs algorytmiki można znaleźć na stronie Młodzieżowej Akademii Informatycznej
  Praktyczny kurs Turbo Pascala, dobra książka do nauki programowania w Pascalu, autor T.M. Sadowski, wydawnictwo Helion
  Praktyczny kurs Turbo Pascala wersja on line
  Praktyczny kurs Turbo Pascala wersja spakowana (html - zip)
  Strona LMN zawierajaca linki do różnych kompilatorów Pascala
  Słowa kluczowe Pascala - Spakowany plik PDF
  Context_config.zip - Sposób dostosowania edytora Context do współpracy z kompilatorem FreePascala, opis instalacji i plik rejestru
  Historia Turbo Pascala

  Przykłady programów w Pascalu
  Sort_txt.pas - program sortujacy tablicę tekstową
  Sort_int.pas - program sortujacy tablicę liczbową
  Sort.zip - spakowane teksty źródłowe programów i pliki danych
  InsertSort - tekst źródłowy programu sortującego tablice liczb całkowitych metodą InsertionSort - sortowanie przez wstawianie
  Sortdemo.zip - program demonstrujący różne algorytmy sortownia
  Gauss.pdf - plik zawierający kod programu rozwiązującego układ równań metodą eliminacji Gaussa
  Zaliczenie_informatyki.pdf - przykładowe zadania z rozwiazaniami; zaliczenie Laboratorium Podstaw Informatyki
  Plik danych dla ćwiczebnego arkusza: Path02a.dat

  Wykłady z Podstaw Informatyki
  Historia informatyki - Spakowany plik PDF

  Podstawy informatyki - podręczniki

  Polecam podręcznik do nauki przedmiotu Podstawy Informatyki
  Informatyka w ogólnym zarysie, autor: Glenn Brookshear
  Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika, autor: David Harel
  Algorytmy + struktury danych = programy, autor: Niklaus Wirth

  Dla bardziej zaawansowanych i zainteresowanych informatyką polecam:
  Algorytmy i struktury danych, autorzy: Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman
  Wprowadzenie do algorytmów, autorzy: Cormen T.H., Leiserson Ch.E., Rivest R.L. Stein C.

  Książki na temat grafiki komputerowej

  Inne pomoce...

  "Grafika komputerowa metody i narzędzia" pod red. Jana Zabrodzkiego
  Elementy grafiki komputerowej Jankowski M.
  Wprowadzenie do grafiki komputerowej, J. D. Foley, A. van Dam i inn.

  bitmapy siatkowych modeli figur szachowych
  pliki ESD algora z siatkami figur szachowych
  Przenikanie rur - przekrój
  Przenikanie rur - widok
  Wyznaczanie linii przecięcia 2 stożków (pdf)

  Mój plan zajęć

  Aktualny plan zajęć
  :::::::::: /td>

  Aktualny plan zajęć


  ::::::::::