__Katedra Stereomechaniki Inżynierskiej

Home Dydaktyka Tematy badawcze Publikacje Laboratorium Konferencje Linki

 

 

     POLITECHNIKA LUBELSKA

     Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej

     Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin

     Sekretariat: tel. (+48-81) 5381 384

   Profesorowie

dr hab. inż. Tomasz Sadowski, prof PL, Kierownik Katedry
dr hab. Nguyen Huu Viem, prof. PL
prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Grycz (profesor emerytowany)

  Asystenci

mgr inż. Jarosław Kopiński
mgr inż. Katarzyna Osina
mgr inż. Magdalena Filipiak

   Sekretariat

mgr inż. Agnieszka Bukowska

 

W roku 1973 utworzony został w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lublinie Instytut Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej o prawach Wydziału Uczelnii Wyższej; obejmował on Zespół Stereomechaniki Inżynierskiej należący do Zakładu Budownictwa Komunikacyjnego. W roku 1977, Wyższa Szkoła Inżynierska uzyskała status Politechniki Lubelskiej. Dopiero w 1984r. nastąpiło przemianowanie Instytutu Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej w Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, który w tej strukturze ogranizacyjnej zawierał Katedrę Budownictwa Komunikacyjnego, a w niej Zakład Stereomechaniki Inżynierskiej. Dwa zespoły Katedry Budownictwa Komunikacyjnego zostały w roku 1994r. przekształcone na odpowiednio Katedrę Stereomechaniki Inżynierskiej oraz Katedrę Budownictwa Drogowego. W roku 2005 zmieniono nazwę Katedry na Katedrę Mechaniki Ciała Stałego (KMCS).

KMCS obejmuje w sferze dydaktyki nastepujące przedmioty - wytrzymałosc materiałów, teorię sprężystości i plastyczności oraz metody matematyczne stereomechaniki; w zakresie badań naukowych realizowane są prace z zakresu teorii i podstaw mechaniki oraz metodyki oceny stanów przydatności eksploatacyjnej i rekonstrukcji budowli.

Katedra Mechaniki Ciała Stałego Politechniki Lubelskiej prowadzi prace naukowe w zakresie wieloskalowego modelowania zachowania się materiałów kompozytowych i konstrukcji inżynierskich w warunkach obciążeń mechanicznych (obciążenia monotoniczne, cykliczne, dynamiczne) i termicznych. Rozwijane są modele materiałów mikro- mesomechaniczne i fenomenologiczne. W szczególności prace naukowe obejmują: * opis zachowania się materiałów kruchych (np. beton, ceramika) z początkową strukturą wewnętrzną (porowatośc, tekstura ziaren, granice międzyziarnowe) * modelowanie zachowania się materiałów kompozytowych zbudowanych na osnowie kruchej (żelbet, kompozyty ceramiczne), polimerowej (żywice poliestrowe i winyloestrowe) , metalicznej (WC/Co) * modelowania procesów uszkadzania i pękania wielofunkcyjnych materiałów konstrukcyjnych * rozwój pęknięc pod wpływem szoków termicznych (np. w kompozycie Al2O3/Al) * modelowanie zachowania się materiałów sprężysto-plastycznych: - zagadnienia dynamiczne w teorii plastyczności - równań konstytutywnych dla ciał sprężysto-plastycznych w zakresie dużych deformacji * badania eksperymentalne zachowania się nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych przy obciążeniach mechanicznych i termicznych.

Zdjęcie Katedry w roku akademickim 2003-2004

 

Zdjęcie Katedry w roku akademickim 2002-2003

 

Powrót do początku strony

 


Wszelkie uwagi prosimy skierowac do Nguyen H.V..
Zmodyfikowano po raz ostatni: grudnia 14, 2003.